Biodynamisch boeren

biodynamisch boeren, limousin runderen, limo zicht, bio-boerderij

Biodynamisch Boeren


Albert’s drive om dier en natuur goed te doen stopte niet bij biologisch boeren. Hoe meer ervaring hij hiermee opdeed, des te meer interesse kreeg hij op het biodynamische vlak.

Van hieruit ging Albert nog een stap verder in het vinden van een optimale balans tussen dier, bodem en mens: een verbeterd dierenwelzijn, oog voor de bodem, biodiversiteit en kringlooplandbouw.

Anno 2021 weten we dat intensieve landbouw zwaar weegt op de toekomst en wellicht niet toekomstbestendig is. Het belang van duurzame veeteelt zal daarmee alleen maar groter worden. Met Limo Zicht streven wij er dan ook naar onze voetdruk op de aarde te verkleinen.  

In onze bedrijfsvoering willen wij zo dicht mogelijk bij de natuur staan. Dit geldt voor zowel onze dieren als de boer. Duurzaamheid, klimaatneutraal en biodiversiteit zijn daarbij onze uitgangspunten.

Daarom willen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn en de kringlopen rondom ons bedrijf zoveel mogelijk sluiten. Het grootste gedeelte van het voer voor de dieren komt van ons eigen land. Ook gebruiken we voor het bemesten van het land uitsluitend stromest uit onze eigen stallen.

Deze filosofie komt ook terug in het werken met vleespakketten. Wij proberen zoveel mogelijk van kop tot staart te verwerken en op die manier recht te doen aan de volledige koe.